Hívjon minket » (+36) 96/242-822

Engedje meg hogy pár gondolat erejéig, bemutassam iskolánk alapításának, rövid történetét.

Néhány lelkes zenetanár a már korábban működő Zeneoktató Munkaközösségből 1963-ban létrehozta a győri Liszt Ferenc Állami Zeneiskola fiókintézményeként az ország legfiatalabb zeneiskoláját. Vezetője Czágásch Józsefné hatodmagával kezdte meg az iskolai rendszerű zenei nevelést.  

Az anyaiskolával való együttműködés gyümölcsöző nyolc tanéve alatt zongora, hegedű réz- és fafúvós hangszereken nyújtott képzési lehetőséget. A növendéklétszám folyamatos emelkedése pedig azt mutatta, hogy törekvéseik és célkitűzéseik jó úton haladnak. Első számú feladatnak tekintették, hogy a város művészeti csoportjainak utánpótlást „termeljenek”, illetve a legtehetségesebb növendékeket zenei pályára orientálják.

Kapuvár 1971-ben városi rangra emelkedett és ennek köszönhetően a Városi Tanács felvállalta a zeneiskola önállóvá válásával járó feladatokat.

Az akkor is kedves iskola azóta óriási változásokon és fejlődésen ment keresztül. A következő évtizedben a zenei nevelés színvonalának kiteljesedését tűzte ki célul Fejérvári Sándorné, Mackó néni, aki az iskola vezetésével járó feladatokat vette át elődjétől. Majd Grósz Károly igazgató úr következett, aki több mint két évtizeden keresztül irányította a zenei képzést az iskolában.

Én 2000-ben kaptam meg a lehetőséget, hogy az intézmény élén még színesebb zenei tevékenységgel, még több eredménnyel gazdagodjon a város hírneve. Ennek az elvárásnak igyekszem kollégáimmal azóta is eleget tenni, bízva abban, hogy munkánk gyümölcse a nálunk felnövő gyerek generáció által képviselt kulturális morál és értékek alapján tudnak igazán szépen megmutatkozni.

 Ezt bizonyítják azok az eredmények, melyeket növendékeink a régió szakmai megmérettetésein elértek, illetve az a kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen, bizalmon és segítségnyújtáson alapuló kapcsolat, amely a tantestületben van. Ezek az igazán fontos körülmények véleményem szerint, melyek a jó és magas színvonalú munkához szükségesek, így talán az iskola tárgyi felszereltségében meglévő kisebb hiányosságok, kopottságok sem okoznak akkora feszültséget és hátrányt, amit ne lehetne áthidalni. A szülői közösség olyan komoly és biztos segítő háttérként áll mögöttünk, melyre számíthatunk ezeknek a nehézségeknek a megoldásakor és a velünk való közös cél a munkánkat segíteni akaró szándék egyértelműen érzékelhető a tevékenységükben. Az iskola jövőjét tekintve mindnyájunk célja és reménye, hogy Kapuváron az alapfokú művészetoktatás részeként a zenetanulás lehetősége adott marad, biztosítva ezzel a város kulturális igényességét, hiszen nincs olyan rendezvény, ahol növendékeink ne szerepelnének. Ez nagy kihívás, hiszen, mint kis vidéki zeneiskola, mindig igyekszünk értékteremtő módon méltó produkciókkal színesíteni a városi ünnepségeket, illetve önálló kezdeményezésekkel tenni az igényes zenei élet elterjedéséért.

Szakmai téren feladatunknak   tekintjük,   hogy differenciált tehetséggondozásban részesítsünk minden olyan növendékünket, akik a zenei pálya felé orientálódnak kiemelkedő képességeik miatt. Nekik és társaiknak is biztosítani szeretnénk minél több fórumot, ahol megmérettethetik magukat, illetve rutint szerezhetnek a szerepléshez, előadó művészethez.

Pedagógusként arra törekszünk, hogy a velünk jogviszonyban lévő gyermekek mind a hangszertudás, a klasszikus zene, a muzsikálás iránti fogékonyság és szeretet, mind a nyitott, kreatív, boldogulását könnyebben megtaláló „emberré válás” útján nagyot lépjenek előre. Ennek érdekében számos olyan lehetőséget és programot kínálunk növendékeinknek, mely a zeneiskola kapujának szélesre tárásával átvitt értelemben is szabadon engedi áramoltatni azokat az impulzusokat, melyek kedvező hatásukkal segítik beteljesíteni nevelési-oktatási céljainkat.

Legfontosabb elvárásunk magunk és iskolánk felé az a célkitűzés, melyben a magas szintű, igényes, a gyermekek tehetségéhez és egyéniségéhez igazodó, nemcsak oktatni, hanem nevelni is kívánó szakmai munka.

A 2007-ben végzett országos szakmai minősítés során megszerzett kiváló minősítés büszkeséggel és felelősséggel tölt el minket és a fent említett célok és tervek hajtanak bennünket a fejlődni vágyás útján, hogy iskolánk, méltó színtere lehessen a hazánkban oly magas színvonalon oktatott zenének.  Hiszen a kapuvári Metrum Zeneiskola otthont ad a város és a térség zeneszerető ifjúságának, útravalóul pedig ellátja őket a jövendő életük minden területén használható lelki- zenei személyiségbéli javakkal. Szent- Györgyi Albert gondolatát idézve:

„ Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

 Befejező gondolatként, mi, akik a művészeti oktatásban aktív pedagógiai munkát végzünk, úgy érzem a legfontosabb teendőnk, hogy elhivatottságunkkal, kreativitásunkkal és gyermek szeretetünkkel megadjunk minden olyan támogatást és segítséget, melyet tanítványaink az egyéni nevelés- és oktatás terén magukat építve befogadhatnak és hasznosíthatnak. Ennek legfontosabb és elengedhetetlen záloga a szeretet, mely körülvéve őket munkánkból nem maradhat ki. Ez a lényeges „adalék” talán záró idézetemben tükröződik a legszebben.

 „….és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.”

(1. Kor.13:2)

Tisztelettel:

Szücs Róbert
igazgató

Cookie Policy/Süti kezelés Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a Metrum Zeneiskola is használ sütiket a weboldalain.